Privacy beleid

N.V. Jo Warniers hecht belang aan uw privacy.

Elke verwerking van persoonsgegevens die verband houdt met deze website is onderworpen aan de Belgische wet 25/05/2018 de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” .

Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van inschrijven en een nieuwsbrief. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot N.V. Jo Warniers. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan N.V. Jo Warniers, optiek@jowarniers.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Recht van vrije gegevensoverdracht:
U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Recht van intrekking van de toestemming:
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

U heeft recht op inzage, verbetering, verwijdering, beperking van verwerking, overdraagbaarheid van persoonsgegevens.
U kan uw rechten uitoefenen per mail naar: marketing@jowarniers.be of via het contactformulier op onze website.

U heeft recht van bezwaar en recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) op volgende adressen:
Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
02/274.48.00 en 02/274.48.35 of contact@apd-gba.be

Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

N.V. Jo Warniers kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de N.V. Jo Warniers-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de N.V. Jo Warniers-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Indien wij uw gegevens wensen te gebruiken voor nieuwe doeleinden die vandaag nog niet voorzien zijn in ons ‘privacy-beleid’, zullen wij u hierover vooraf contacteren om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens. Zo heeft u de kans uw deelname te weigeren.

Het gebruik van "cookies"

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Wanneer u de website bezoekt via een google advertentie zal google een conversie tracking cookie plaatsen. U bent verzekerd dat uw persoonlijke informatie op geen enkele manier gebruikt of opgeslagen wordt. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Welke gegevens worden bewaard

Bij een bezoek op onze website bewaren wij de volgende informatie:

  • uw e-mailadres indien u per mail met ons communiceert.
  • Uw naam en voornaam + e-mailadres indien u intekent voor onze nieuwsbrief én/of indien u een bestelling plaatst.
  • Uw adres- en facturatiegegevens bij het plaatsen van een bestelling. 
  • Alle informatie die u ons vrijwillig verstrekt hebt, bijvoorbeeld de dioptrie nodig voor het maken van uw brilglazen.
  • Uw adres- en persoonsgegevens worden 5 jaar na bestelling bewaard.
  • Uw facturatiegegevens worden ingevolge de wettelijke verplichtingen rond boekhouding 7 jaar bewaard na laatste factuurdatum.

Rechtsgrond voor de verwerking :

e-mailadres :  uw e-mail wordt gebruikt voor het aanmaken van verzendlabels voor uw pakketten én voor het traceren van de zending. Indien u inschrijft voor de nieuwsbrief zal u ook via e-mail op de hoogte gehouden worden van acties en nieuws en andere informatie die voor u persoonlijk van belang kan zijn.

Adres : voor de verzending van uw bestellingen en voor de facturatie, indien gewenst ook voor direct marketing doeleinden.

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

We hebben een partnerschap met onze webshopbouwer en ICT verlener om op die manier optimaal op de noden van onze klanten te kunnen inspelen en om de dienstverlening te optimaliseren.

We hebben een reeks nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze website. Indien wij gegevens overdragen aan derden waarmee wij contractueel verbonden zijn, dan moeten deze derden in het kader van de contractbepalingen de SSL veiligheidsmaatregelen treffen.

Hoe kunt u ons bedrijf contacteren voor wat dit privacy-beleid betreft?

Wenst u te reageren of informatie te bekomen aangaande één van de hiervoor beschreven praktijken, dan kunt u ons per brief contacteren:

NV Jo Warniers

t.a.v. Marketing

Stapelstaat 12

3800 Sint-Truiden

Communicatie per e-mail

Zou u wensen in de toekomst geen e-mails meer te ontvangen van ons bedrijf, gelieve u uit te schrijven door gewoon te klikken op de gepaste link.

Communicatie per brief

Als u via het web uw postadres meedeelt, en indien uitdrukkelijk vermeld, zal U alleen die informatie die u aangevraagd hebt worden toegestuurd, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, en indien uitdrukkelijk vermeld, zal u door ons bedrijf alleen telefonisch gecontacteerd worden als dit nodig is om u te informeren over de gevraagde informatie.

Robinsonlijst

Als u van geen enkel bedrijf nog mailings, telefonische oproepen of e-mails wenst te ontvangen, contacteer dan de dienst van de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond. Dit kunt u:

- telefonisch op het gratis nummer: 0800-91 888

- per post: BDMV, Dienst Robinson List, Buro & design Center, Heizel Esplanade B46 te 1020 Brussel.

- Per internet: www.robinsonlist.be

Als u vindt dat onze website niet in overeenstemming is met ons ‘privacy-beleid’, kunt u altijd contact opnemen met:

- NV Jo Warniers t.a.v. Marketing - Stapelstraat 12 - 3800 Sint-Truiden

- Het Comité van Toezicht van het BDMV, per e-mail via privacy@bdma.be of per post op dit adres: BDMV, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B48, 1020 Brussel.

- De Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer op dit adres: Waterloolaan 115 te 1000 Brussel