Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, veertien (14) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, veertien (14) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

Contacteer ons via onderstaande gegevens:
E-mail: optiek@jowarniers.be
telefoonnummer: 011/68.47.67

Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan je als consument terecht bij Becom. Becom zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper indien de klacht op het eerste zicht gegrond is. Je kan het bereiken via het klachtenformulier op https://becom.digital/nl/consumers-complaints/ of schriftelijk: Markiesstraat 1, 1000 Brussel, info@becom.digital